Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản

09/12/2019 rung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 1

 
1. Thời gian: 08h30 ngày 9/12/2019
 
2. Địa điểm: Giảng đường 12, nhà A3, Trường ĐHYHN.