Khai giảng lớp “Nội soi tiêu hóa” Khóa 10 và lớp "Nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 3

19/12/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nội soi tiêu hóa” Khóa 10 và lớp "Nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 3

1.Thời gian: 14h45, ngày 27/12/2019.


2.Địa điểm: Phòng 315, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.