Khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 1

30/12/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Hồi sức cấp cứu - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: HSC50119001), cụ thể như sau:

1.Thời gian: 13h30 ngày 6/1/2020

2.Địa điểm: Phòng 109, Nhà A7, Trường ĐHYHN.