Khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 4, Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát Khóa 4 và Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 9

07/01/2020 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các khóa học ngắn hạn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

1.Thời gian: 15h15 ngày 10/2/2020

2.Địa điểm:  Phòng G008 A( tầng G), khoa Chẩn đoán hình ảnh, nhà A2, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội