Khai giảng khóa đào tạo Tai mũi họng cơ bản Khóa 1

05/11/2019 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Tai Mũi Họng cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TMH50120001), cụ thể như sau:

1.Thời gian: 13h45 ngày 06/02/2020

2.Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường ĐHYHN.