Khai giảng khóa đào tạo Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 1

20/02/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: GPB50120001), cụ thể như sau:

1.Thời gian: 13h30 ngày 24/02/2020

2.Địa điểm: Bộ môn Giải phẫu bệnh tầng 2, Nhà A8, Trường ĐHYHN.