Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 4

02/03/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 4 như sau:

1. Thời gian: 08h45, ngày 12/03/2020

2. Địa điểm: Hội trường Khoa Thần kinh - BV Bạch Mai.