Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2

17/03/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

1. Thời gian:15h00, ngày 06/04/2020

2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, Trường ĐHYHN.