Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 14

18/03/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 14 như sau:

1. Thời gian: 14h00 ngày 30/03/2020

2. Địa điểm: Phòng 315, Nhà A7, Trường ĐHYHN.