Khai giảng các khóa đào tạo Thăm dò chức năng

19/03/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng các khóa ngắn hạn “Thăm dò chức năng” năm 2020 như sau:

1. Thời gian: 08h15 ngày 04/05/2020

2. Địa điểm: Bộ môn sinh lý học, Trường Đại học Y Hà Nội