Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản Khóa 1

28/04/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: SAN50120001), cụ thể như sau:

Thời gian: 13h45, Thứ 6 ngày 08/05/2020.
 
Địa điểm: P301, Tầng 3, Nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.