Thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2

29/04/2020 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Dự kiến khóa học sẽ khai giảng vào tuần thứ ba của tháng 5 năm 2020