Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19

01/08/2020 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, về việc tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tại hơn 700 điểm cầu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) các tỉnh/thành phố/quận/huyện/thị xã.

 

Danh sách tài liệu:

  1. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh COVID-19 (phiên bản 4): tải về
  2. Bài của GS.TS Nguyễn Văn Kính: hướng dẫn chẩn đoán điều trị covid-19: Tải về
  3. Cập nhật về tình hình XN SAR-COV2: tải về
  4. Hướng dẫn đánh giá về Tiêu chí BV an toàn trong phòng chống COVID-19: tải về
  5. Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp: tải về
  6. Bài của PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Cục trưởng Cục QLKCB: Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19  Công tác thu dung, quản lý điều trị Covid-19 : tải về
  7. Bài của GS.TS Nguyễn Gia Bình – Chủ tịch Hội HSCC: Cập nhật điều trị COVID-19: tải về
  8. Bài của PGS.TS Nguyễn Việt Hùng- Trưởng khoa KSNK BV Bạch Mai: Tăng cường phòng chống lây nhiễm COVID-19 trong tình hình mới: tải về

Nguồn: kcb.vn

HPEC