Khai giảng khóa đào tạo Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 3

07/01/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: KTY50121003), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 ngày 11/01/2021

2. Địa điểm: Tầng 6, Khoa Kỹ thuật y học, Trường Đại học Y Hà Nội.