Hướng dẫn tuyển sinh Thạc sĩ dịch tễ học chương trình tiếng anh năm 2021

05/04/2021 Triển khai Thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo hướng dẫn về tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học chương trình tiếng Anh năm 2021, cụ thể như sau:

1. Hình thức đào tạo, dự kiến chỉ tiêu

- Hình thức: Tập trung 2 năm

- Dự kiến chỉ tiêu: 15 (nằm trong chỉ tiêu tuyển sinh Thạc sĩ Dịch tễ học)

2. Điều kiện dự tuyển

Thí sinh phải có đủ sức khỏe để học tập theo quy định và không bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại thời điểm nộp hồ sơ dự tuyển. Các điều khác xem thông tin chi tiết tại đây