Khai giảng khóa đào tạo Tai mũi họng cơ bản Khóa 3

15/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 4/5/2021

2. Địa điểm: tại Phòng 301, A7, Đại học Y Hà Nội.