Khai giảng Thần kinh cơ bản Khóa 1

15/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Thần kinh cơ bản Khóa 1 như sau:

1. Thời gian: 13h45, ngày 10/5/2021

2. Địa điểm: Hội trường Tầng 3 nhà T3 khoa Thần kinh BV Bạch Mai