Khai giảng lớp Phương pháp dạy học lâm sàng Khóa 1

20/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Phương pháp dạy học lâm sàng Khóa 1

1. Thời gian: 16h00 ngày 26/4/2021

2. Địa điểm: Phòng 512, nhà B, Trường Đại học Y Hà Nội.