Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 11

20/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 11

1. Thời gian: 15h00 ngày 12/5/2021

2. Địa điểm: Phòng 315, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.