Khai giảng khóa đào tạo Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 5

27/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 5 như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 10/5/2021

2. Địa điểm: Phòng 102, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.