Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 13

27/04/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản khóa 13 như sau:

1. Thời gian: 13h45 ngày 05/05/2021

2. Địa điểm: Phòng 102, nhà A7, Trường Đại học Y Hà Nội.