Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản Khóa 3