Thông báo về việc tổ chức khoá học Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2

24/08/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học đã có thông báo tuyển sinh số 276/TB – TTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức lớp “Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2” năm 2021 (Mã khóa học: KTY306).

  • Mục tiêu khóa học:

            Cập nhật kiến thức y khoa trong xét nghiệm kháng nguyên SARS – CoV2, góp phần nâng cao hiệu quả phòng chống dịch COVID – 19.

  • Đối tượng tham dự khóa học:

            Cán bộ, nhân viên y tế quan tâm có thể tham gia lớp học miễn phí bằng cách truy cập vào khóa học có tên “Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2” tại website và fanpage của Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội.

            Các anh/chị tham dự học và đáp ứng yêu cầu theo thông báo tuyển sinh số 276/TB-TTĐT nếu có nhu cầu được cấp chứng nhận hoàn thành khóa học vui lòng thực hiện theo hướng dẫn trong Thông báo tuyển sinh số 276/TB – TTĐT hoặc liên hệ với bộ phận tuyển sinh: 024. 62959036 để được hướng dẫn.

              Trân trọng.

Chi tiết xem tại đây