Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 4

06/10/2021 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản Khóa 4, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14h00, thứ năm, ngày 15/11/2021

2. Địa điểm: Khai giảng online qua zoom.
 
Trung tâm tiếp tục nhận hồ sơ đến khai giảng hoặc khi đủ số lượng học viên (tùy theo điều kiện nào đến trước).