Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 3