Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 4

18/03/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh Khóa 4 (Bộ môn), cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30, ngày 28/03/2022
 
2. Địa điểm: Phòng 301, Nhà A7, DHYHN
 
Nhóm zalo lớp: https://zalo.me/g/xshaet277
 
Đề nghị học viên khi tham gia khai giảng mang theo kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính covid trong 72h và đeo khẩu trang trong suốt qua trình khai giảng và học bài nhập môn Chẩn đoán hình ảnh ngay sau khai giảng.
 
Khóa Chẩn đoán hình ảnh tiếp theo dự kiến khai giảng vào tháng 7 năm 2022. Bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 4/5/22