Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Sức khỏe tình dục, giới tính và những vấn đề thường gặp trong nam học và y học giới tính

27/05/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức lớp “Sức khỏe tình dục, giới tính và những vấn đề thường gặp trong nam học và y học giới tính”, cụ thể như sau:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức lớp “Sức khỏe tình dục, giới tính và những vấn đề thường gặp trong nam học và y học giới tính”, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: (12 tiết học)

- Chiều 13/06/2022: Sức khỏe tình dục và những vấn đề thường gặp (4 tiết học)

- Chiều 15/06/2022: Sức khỏe giới tính và những vấn đề thường gặp (4 tiết học)

- Chiều 17/6/2022: Triệu chứng đường tiểu dưới và sức khỏe tình dục (4 tiết học)

2. Hình thức thực hiện: 

- Học trực tiếp tại Trường Đại học Y Hà Nội.

- Học trực tuyến qua website và fanpage của Trung tâm.

3. Giảng viên:  

- TS. Nguyễn Hoài Bắc - Giảng viên Bộ môn Ngoại, Trường Đại học Y Hà Nội, Trưởng khoa Nam học và Y học giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

- ThS. Trần Văn Kiên – Khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. 

- ThS. Phạm Minh Quân - Khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

- ThS. Nguyễn Cao Thắng - Khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

- ThS. Hạ Hồng Cường - Khoa Nam học và Y học Giới tính, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

4. Đối tượng đăng ký: Bác sĩ, Cử nhân chuyên ngành Tâm lý trở lên

5. Hồ sơ đăng ký: (Chỉ áp dụng với ứng viên đăng ký nhận chứng nhận)

-  Bằng tốt nghiệp Bác sĩ hoặc Cử nhân/Thạc sĩ/ Tiến sĩ chuyên ngành Tâm lý (có chứng thực theo quy định); 

-  Giấy khai sinh hoặc CMTND/CCCD.

6. Thời gian nhận hồ sơ và học phí: Từ ngày đăng Thông báo

7. Hình thức đăng ký: đăng ký online hoặc trực tiếp tại Trung tâm Đào tạo

8. Học phí và chứng nhận:

a. Miễn phí tham dự

b. Đối với học viên có nhu cầu nhận Chứng nhận: Học viên có thể đăng ký học 1 hoặc 2 hoặc 3 chuyên đề như sau:

- Học viên học đầy đủ thời gian 3 chuyên đề sẽ được cấp 1 chứng nhận cuối khóa là : “Sức khỏe tình dục, giới tính và những vấn đề thường gặp trong nam học và y học giới tính” (12 tiết học). Học phí: 700.000 đồng

- Học viên không học đầy đủ 3 chuyên đề sẽ được cấp chứng nhận của từng chuyên đề như sau:

+ Chứng nhận: Sức khỏe tình dục và những vấn đề thường gặp (4 tiết học). Học phí 300.000 đồng

+ Chứng nhận: Sức khỏe giới tính và những vấn đề thường gặp (4 tiết học). Học phí 300.000 đồng

+ Chứng nhận: Triệu chứng đường tiểu dưới và sức khỏe tình dục (4 tiết học). Học phí 300.000 đồng

Nộp hồ sơ và liên hệ:

- Đăng ký online tại đây

- Nộp học phí trước khi khai giảng (hướng dẫn xem tại đây). Học viên nộp chuyển khoản học phí cho trung tâm sau 3 tiếng liên hệ lại Trung tâm để xác nhận số học phí đã nộp theo số 024.6291.7956

- Liên hệ: 024-62959036, Email: trungtamdaotao@hpec.edu.vn

Chi tiết thông báo tuyển sinh xem tại đây

Tải mẫu đơn đăng ký học tại đây