Thông báo Tọa đàm về giao tiếp ứng xử

13/09/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tổ chức Tọa đàm về giao tiếp ứng xử. Thông tin cụ thể như sau:

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tổ chức Tọa đàm về giao tiếp ứng xử. Thông tin cụ thể như sau:

Giảng viên: ThS. Văn Thị Hoàn - Viện Trưởng Viện Phát triển nhân lực Thời đại mới

Thời gian: 14h00 thứ 6 ngày 16/9/2022

Địa điểm: P301 nhà A7

Chi tiết xem tại đây

HPEC