Thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 14

12/12/2022 Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 14 như sau:


1. Thời gian: 08h30, ngày 19/12/2022
2. Địa điểm: G008A, nhà A2, Trung tâm chẩn đoán hình ảnh & Can thiệp điện quang, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội