Thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát khóa 9