Khóa học viết bài báo - UNCD

20/05/2022

Khóa học viết bài báo khoa học

Giảng viên:

Prof. Robert Goldberg; A/Prof. Nguyễn Lan Hoa, Department of population and quantitative Health sciences, UMass Chan Medical School

và các giảng viên trường Đại học Y Hà Nội

Nội dung khóa học 

- Buổi 1: Tổng quan viết bài báo khoa học. Xem nội dung bài giảng tại đây

- Buổi 2: Chuẩn bị, nhận xét các nội dung bài báo khoa học. Xem nội dung chi tiết buổi giảng tại đây