Tuyển sinh các khoá y khoa cơ bản

11/09/2023

Khoá học Chi tiết 
Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 7 https://bit.ly/3Q05yLp
Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 6 https://bit.ly/3qc41Ht
Da liễu cơ bản Khóa 4 https://bit.ly/3ONmiDD
Dị ứng miễn dịch lâm sàng cơ bản  http://bit.ly/3EKd9av
Dược lý cơ bản  http://bit.ly/3K1lWYT
Gây mê hồi sức cơ bản khóa 5 https://bit.ly/3MXdV8W
Hóa sinh lâm sàng cơ bản http://bit.ly/3FMp0FE
Kỹ thuật giải phẫu bệnh cơ bản  http://bit.ly/3LMFL7m
Ngoại khoa cơ bản Khóa 8 https://bit.ly/3Myi1E8
Nhãn khoa cơ bản khóa 5 https://bit.ly/41Lfrii
Nhi khoa cơ bản Khóa 4 http://bit.ly/40cp4a1
Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 6 https://bit.ly/3MwampW
Sản phụ khoa cơ bản Khóa 6 https://bit.ly/47POxtW
Tai mũi họng cơ bản Khóa 6 https://bit.ly/44BKLkZ
Tâm thần học cơ bản http://bit.ly/3lARKdC
Thần kinh cơ bản Khóa 4 https://bit.ly/3CXrsYh
Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản  http://bit.ly/3ZfGO2V
Ung thư cơ bản khoá 6 https://bit.ly/3sshkoh
Vi sinh y học cơ bản https://bit.ly/3LO3fcr
Xét nghiệm y học cơ bản http://bit.ly/3z3eW7q
Y học cổ truyền cơ bản  http://bit.ly/3zRn0Zv
Y học hạt nhân cơ bản khóa 4 https://bit.ly/43br578
Y sinh học di truyền cơ bản http://bit.ly/3LPBpwA