Cấp chứng nhận CME tham dự hội nghị Y học Pháp - Việt

30/10/2023

Trong khuôn khổ Hội nghị Y học Pháp-Việt được tổ chức ngày 04/11/2023, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội dự kiến cấp chứng nhận đào tạo liên tục (CME) cho các đại biểu tham dự.

Thư mời hội nghị: Xem tại đây

Tờ rơi hội nghị: Xem tại đây

Quý đại biểu đăng ký cấp chứng nhận đào tạo liên tục thực hiện như sau:

-       Đăng ký tham dự: tại đây

-       Tham dự Hội nghị đầy đủ theo hình thức trực tiếp

-       Nộp lệ phí cho Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội: 300.000 đồng/người (Bằng chữ: Ba trăm nghìn đồng).

Cách thức nộp lệ phí

-       Chuyển khoản: Đại biểu khi chuyển khoản ghi rõ họ tên, tên hội nghị (ví dụ: Nguyễn Văn A, nộp lệ phí “Hội nghị Y học Pháp- Việt”

-       Tên Tài khoản: Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội

-       Số tài khoản: 1220620169 – Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành