Sứ mệnh - Tầm nhìn

16/01/2012 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội chính thức được thành lập theo quyết định số 1825/QĐ–BYT của Bộ Trưởng Bộ Y tế ký ngày 07/06/2011.

Sứ mạng


Tầm nhìn

Viện ĐT YHDP&YTCC

Các tin khác