Thông tin chương trình đào tạo

Mã khóa học CDH304
Tên khóa học: Kỹ thuật chụp Cộng hưởng từ
Số thành viên:
Đào tạo chứng chỉ:

Lịch khai giảng và đăng ký học

Nội dung Thời gian học Lịch khai giảng Đăng ký
Kỹ thuật chụp Cộng hưởng từ (tuyển sinh liên tục) 3 tháng 15-1-2019

Cấu trúc nội dung

Tên Yêu cầu đầu ra Thời lượng

Giảng viên