Mẫu biểu đào tạo

21/07/2017 Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Mẫu biểu đào tạo - HPEC

Dành cho học viên

1. M.08.ĐTDV.03 Đơn xác nhận học viên - tải tại đây

2. M.10.ĐTDV.03 Đơn bảo lưu - tải tại đây

3. M.11.ĐTDV.03 Đơn thôi học - tải tại đây

4. M.30.ĐTDV.03 Đơn phúc khảo - tải tại đây

5. Đơn xin cấp bản sao chứng chỉ/chứng nhận: - tải tại đây

6. Đơn xác nhận thực hành - tải tại đây

Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy tính tại TT Khảo Thí & DBCLGD HMU

Hướng Dẫn Thi Trắc Nghiệm Trên Máy Tính bảng tại TT Khảo Thí & DBCLGD HMU

Biểu mẫu Quản lý đào tạo dành cho Khoa/Bộ môn

1. M.04.ĐTDV.03 Sổ theo dõi lớp học - tải tại đây

2. M.14.ĐTDV.03 Đề nghị thành lập Hội đồng chấm thi tốt nghiệp và lịch thi - tải tại đây

3. M.18.ĐTDV.03 Danh sách thi lý thuyết, thực hành - tải tại đây

4. M.25.ĐTDV.03 Bảng điểm phách - tải tại đây

5. M.26.ĐTDV.03 Bảng điểm thi lý thuyết-thực hành BM -  tải tại đây

Phòng TC&QLCDVĐT,TV

Các tin khác