Cập nhật kiến thức y khoa

Khóa học viết bài báo - UNCD (20-05-2022)

Thiết kế và thực hiện một nghiên cứu mô tả về lâm sàng - UNCD (28-10-2021)

Tài liệu Hội nghị trực tuyến nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở KBCB trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị COVID-19 (01-08-2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, về việc tăng cường nâng cao năng lực chuyên môn cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong công tác tiếp nhận, quản lý và điều trị Covid-19, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị trực tuyến với các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tế và các Bệnh viện trực thuộc Sở Y tế tại hơn 700 điểm cầu của Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội (Viettel) các tỉnh/thành phố/quận/huyện/thị xã.

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ COVID-19 (26-04-2020)

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾP XÚC NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID 19 (13-03-2020)

HƯỚNG DẪN XỬ TRÍ TIẾP XÚC NGUY CƠ LÂY NHIỄM COVID 19