• Thông báo tuyển sinh lớp "Tâm thần nhi" Khóa 3

  • Thông báo lịch khai giảng dự kiến lớp "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 16

  • Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 16

  • Kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo năm 2018

  • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” khóa 3

  • Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Phẫu thuật tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ liên kết Pháp- Việt” khóa 2, năm 2018- 2019.


Liên kết web