• Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 16

  • Kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo năm 2018

  • Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Định hướng chuyên khoa Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng” khóa 3

  • Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo “Phẫu thuật tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ liên kết Pháp- Việt” khóa 2, năm 2018- 2019.

  • Kế hoạch xét hồ sơ và kiểm tra Ngoại ngữ năm 2018

  • Thông báo tuyển sinh lớp "Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2.


Liên kết web