• Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Nghiệp vụ chuyên ngành Y Pháp Khóa 2

  • Thông báo tuyển sinh Định hướng chuyên khoa Nhi khóa 37

  • Thông báo tuyển sinh khóa học Tâm thần học người già Khóa 2

  • Thông báo các khóa học ngắn hạn tại khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2019.

  • Kế hoạch tuyển sinh các khóa đào tạo năm 2019

  • Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa năm 2019.