Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ liên kết Pháp - Việt khóa 2 - học phần 3 (20-09-2022)

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Strasbourg (CH Pháp), Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục tuyển sinh khóa học “Phẫu thuật tạo hình, Tái tạo và Thẩm mỹ liên kết Pháp - Việt” khóa 2 - học phần 3 năm học 2022- 2023.

Thông báo Tọa đàm về giao tiếp ứng xử (13-09-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tổ chức Tọa đàm về giao tiếp ứng xử. Thông tin cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Ung thư cơ bản Khóa 4 (07-09-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ung thư cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: UTH50122004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Dược lý cơ bản năm 2022 (29-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp “Dược lý cơ bản”, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Da liễu cơ bản Khóa 3 (12-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Da liễu cơ bản” Khóa 3 (Mã khóa học: DLI50122003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Vi sinh y học cơ bản năm 2022 (12-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp “Vi sinh y học cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: VSI501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 5 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” Khóa 5 (Mã khóa học: CDH50122005), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 5 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” Khóa 5 (Mã khóa học: CDH50122005), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tập huấn các xét nghiệm test nhanh trong thực hành vi sinh lâm sàng năm 2022 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tập huấn các xét nghiệm test nhanh trong thực hành vi sinh lâm sàng” năm 2022 (Mã khóa học: KTY314), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 20 (03-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” Khóa 20 (Mã khóa học: MAT20122020), cụ thể như sau: