Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (21-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (Mã khóa học: NGO20117007) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (21-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (Mã khóa học: MAT20417002) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp "Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2. (15-09-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo "Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2 (Mã khóa học: SAN20417002)

Thông báo tuyển sinh lớp "Phẫu thuật nội soi trong phụ khoa" Khóa 2 (15-09-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi chuyên ngành Phụ khoa” khóa 2

Thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm chuyên ngành sản phụ khoa” khóa 8 (14-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm chuyên ngành sản phụ khoa” khóa 8 (mã khóa học: SAN20317008), như sau

Thông báo tuyển sinh lớp “Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 2 (11-09-2017)

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 2 (Mã khóa học: CDH20317002) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 14 (11-09-2017)

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 14 (Mã khóa học: CDH20117014) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 5 (11-09-2017)

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 5 (Mã khóa học: CDH20217005) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa" Khóa 6 (05-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 6 (Mã khóa học: SAN10117006), cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Hóa Sinh" Khóa 20. (01-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Hóa sinh” khóa 20 (Mã khóa học: HSI10117020), cụ thể như sau