Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Ngoại khoa cơ bản Khóa 7 (10-01-2023)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” Khóa 7 (Mã khóa học: NGO50122007), cụ thể như sau:

Kế hoạch tuyển sinh năm 2023 (03-01-2023)

Thông báo tuyển sinh Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4 (22-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Giải phẫu bệnh cơ bản” Khóa 4 (Mã khóa học: GPB50123004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phương pháp giải trình tự gen và các ứng dụng cơ bản năm 2022 (17-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp giải trình tự gen và các ứng dụng cơ bản” năm 2022 (Mã khóa học: KTY317), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Xác định tải lượng virut gây bệnh bằng kỹ thuật Realtime PCR năm 2022 (09-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Xác định tải lượng virut gây bệnh bằng kỹ thuật Realtime PCR” năm 2022 (Mã khóa học: KTY315), cụ thể như sau:

Thông báo tổ chức hội thảo Vai trò chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang hiện tại và tương lai (07-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Bộ môn chẩn đoán hình ảnh tổ chức hội thảo Vai trò chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp điện quang hiện tại và tương lai

Thông báo tuyển sinh Trắc nghiệm tâm lý năm 2022 (27-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tâm thần – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Trắc nghiệm tâm lý” năm 2022 (Mã khóa học: TTH307), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Cập nhật kiến thức xét nghiệm y học năm 2022 (13-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Cập nhật kiến thức xét nghiệm y học” năm 2022 (Mã khóa học: KTY316), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản khóa 15 (13-10-2022)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản” Khóa 15 (Mã khóa học: NGO20122015). cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 25 (13-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” Khóa 25 (Mã khóa học: SAN20322025), như sau: