Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp “Vô sinh - Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung" Khóa 2 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” khóa 2 (Mã khóa học: SAN20418002) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo kỹ thuật viên tại Bộ môn Giải phẫu bệnh năm 2018 (23-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Giải phẫu bệnh như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (17-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (Mã khóa học: KTY10118008), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Tâm thần nhi" Khóa 3 (11-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20218003) và “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20718003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp pháp sư phạm y học” khóa 11 (10-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp sư phạm y học” khóa 11 (Mã khóa học: PPG20218011) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (09-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật y học tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (Mã khóa học: KTY10218001) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ” khóa 12 (07-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng” khóa 12 (Mã khóa học: PHC10118012) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng" Khóa 6. (07-05-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 6 (Mã khóa học: PHC20118006) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp "Quản lý bệnh viện", "Quản lý chất lượng bệnh viện". (26-04-2018)

Trung tâm đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp "Quản lý bệnh viện", "Quản lý chất lượng bệnh viện" năm 2018 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (17-04-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau: - Đọc phim cắt lớp vi tính (Mã khóa học: CDH301); - Đọc phim cộng hưởng từ (Mã khóa học: CDH302); - Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính (Mã khóa học: CDH303); - Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (Mã khóa học: CDH304).