Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 8 (02-11-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 8 (mã khóa học MAT20117008), như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 7 (02-11-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 7 (mã khóa học: TMH20117007) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp "Khám nội soi tiêu hóa” khóa 4 (02-11-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 4 (mã khóa học: NOI20117004) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình" Khóa 9 (01-11-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 9 (Mã khóa học: YHG20117009), như sau

Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 4 (23-10-2017)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 4 (Mã khóa học: PPG20117004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp tập huấn cập nhật chẩn đoán điều trị đái tháo đường (13-10-2017)

Để nâng cao kiến thức cho nhân viên y tế về chăm sóc, cập nhật chẩn đoán, điều trị bệnh lý Đái tháo đường, Viện Đái tháo đường và Rối loạn chuyển hóa tổ chức lớp tập huấn cho các cán bộ y tế như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 7 (09-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 7 (Mã khóa học: KTY10117007), cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh" Khóa 35 (03-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 35 (Mã khóa học: VSI10117035), cụ thể như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (21-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (Mã khóa học: NGO20117007) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (21-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Phẫu thuật điều trị mộng” khóa 2 (Mã khóa học: MAT20417002) như sau