Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu Khóa 3 (27-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 3 (Mã khóa học: PHC20221003), như sau:

Thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận về Phiên dịch năm 2021 (22-10-2021)

Thông báo tuyển sinh lớp Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường typ2 Khóa 1 năm 2021 (20-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường typ2” Khóa 1 năm 2021 (Mã khóa học: YHG30121001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Quản lý điều dưỡng khóa 7 (20-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Quản lý điều dưỡng” khóa 7 (Mã khóa học: DDH20121007) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp Khóa 2 (20-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp Khóa 2, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa tập huấn Thiết kế và thực hiện một nghiên cứu mô tả về lâm sàng (13-10-2021)

Đơn vị Đào tạo và Nghiên cứu Bệnh không lây nhiễm, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh khóa tập huấn Thiết kế và thực hiện một nghiên cứu mô tả về lâm sàng, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Y học hạt nhân cơ bản Khóa 2 (08-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học hạt nhân cơ bản" Khóa 2, cụ thể như sau:

Hội thảo "Những rối loạn tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ (07-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Những rối loạn tiểu tiện thường gặp ở phụ nữ” và “Hội chứng bàng quang tăng hoạt ở phụ nữ”, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp năm 2021 (04-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tư vấn cho người bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp năm 2021 như sau:

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS (29-09-2021)

Hướng dẫn sử dụng hệ thống LMS