Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh khóa học Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Bác sỹ) khóa 13 (24-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Bác sỹ)” khóa 13 (Mã khóa học: YHH10119013), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa thực hành tại khoa Chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện Đại học Y Hà Nội năm 2019. (24-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2019 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo Kỹ thuật viên tại Bộ môn giải phẫu bệnh năm 2019. (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh của Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Giải phẫu bệnh – Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Giải phẫu bệnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa" năm 2019. (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” năm 2019 ((Mã khóa học: SAN20719), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp "Nghiện chất" Khóa 1 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Tâm thần thông báo tuyển sinh khóa “Nghiện chất” khóa 1 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20319001) và “Nghiện chất” khóa 1 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20719001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa học Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên) khóa 13 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 13 (Mã khóa học: YHH10219013), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp khóa 18 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 18 (Mã khóa học: CDH20119018) như sau:

Thông báo tuyến sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 8 (20-12-2018)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 8 (Mã khóa học: NGO20119008).

Thông báo tuyển sinh lớp Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa Khóa 9. (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức tuyển sinh lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 9 ((Mã khóa học: SAN10119009), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 7 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 7 (Mã khóa học: PHC20118007) cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa