Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Khúc xạ - Mài lắp kính năm 2021 (29-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 3 (21-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: HSC50120003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (21-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn như sau:

Thông báo tuyển sinh Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 20 (21-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 20 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2021 (16-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” năm 2021 (mã khóa học NGO203).

Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 3 (16-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: SAN50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung năm 2021 (16-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” năm 2021 (Mã khóa học: SAN204) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế năm 2021 (09-12-2020)

Thực hiện quyết định ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Bộ Y tế và của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội về việc tổ chức thực hiện các chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành y tế; Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các lớp như sau:

Thông báo tuyển sinh Sư phạm y học cơ bản khóa 14 (03-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Sư phạm y học cơ bản” khóa 14 (Mã khóa học: PPG20321014) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Điện não đồ lâm sàng khóa 6 (20-11-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 6 (Mã khóa học: TKI20120006) như sau: