Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cầm máu - cắt polyp năm 2020 (15-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cầm máu - cắt Polyp” năm 2020 (Mã khóa học: NOI206), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về quản lý chất lượng xét nghiệm y học năm 2020 (06-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về quản lý chất lượng xét nghiệm y học năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật Phaco năm 2020 (06-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Phẫu thuật Phaco” năm 2020 (Mã khóa học: MAT202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về xét nghiệm (06-05-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa đào tạo về khoa học xét nghiệm cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (05-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: YHC50120001), cụ thể như sau:

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ COVID-19 (26-04-2020)

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Âm ngữ trị liệu Khóa 3 (20-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Âm ngữ trị liệu” khóa 3 (Mã khóa học: PHC20220003), như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 17 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 17 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 17 (17-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 17 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền năm 2020 (05-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” năm 2020, cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa