Tuyển sinh

Thông báo về việc tổ chức khóa học Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (16-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 năm 2021 (mã khóa học: KTY307) theo thông báo tuyển sinh số 282/TB - TTĐT ngày 30 tháng 6 năm 2021.

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 7 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Điện não đồ lâm sàng” khóa 7 (Mã khóa học: TKI20121007) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 3 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với bộ môn Phẫu thuật tạo hình - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 4 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: SAN50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản khóa 4 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: HSC50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 3 (12-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức tuyển sinh lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16 (07-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 16

Thông báo tuyển sinh lớp Nhãn khoa cơ bản Khóa 3 (06-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Mắt Trung ương tổ chức tuyển sinh lớp “Nhãn khoa cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 18

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 17 (06-07-2021)

Tuần lễ CME trực tuyến: Chuyên đề 17