Tuyển sinh

Tuyển sinh Khóa Tiếp cận chẩn đoán và xử trí ban đầu Glôcôm Khóa 4 (13-09-2023)

Để nâng cao năng lực khám và điều trị Glôcôm, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với tổ chức Orbis Việt Nam thông báo tuyển sinh lớp “Tiếp cận chẩn đoán và xử trí ban đầu Glôcôm” Khóa 4 (Mã khóa học: MAT30623004), cụ thể như sau:

Tuyển sinh các khoá y khoa cơ bản (11-09-2023)

Thông báo tuyển sinh tuyển sinh lớp Cập nhật chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 và biến chứng (08-09-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Hội Nhi khoa Việt Nam tổ chức Hội thảo “Cập nhật chẩn đoán, điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 và biến chứng” (Mã hội thảo: NOI305), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Nội soi tiêu hóa nâng cao (6 tháng) Khóa 17 (29-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Nội soi tiêu hóa nâng cao” (6 tháng) Khóa 17 (Mã khóa học: NOI20423017), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Đánh giá tâm lý cho người bệnh chậm phát triển tâm thần năm 2023 (24-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Đánh giá tâm lý cho người bệnh chậm phát triển tâm thần” năm 2023 (Mã khóa học: TTH309), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Sản phụ khoa cơ bản Khóa 6 (24-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Sản phụ khoa cơ bản” Khóa 6 (Mã khóa học: SAN50123006), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp RNA và công nghệ sinh học phát triển thuốc năm 2023 (24-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “RNA và công nghệ sinh học phát triển thuốc” năm 2023 (Mã khóa học: KTY322), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Quản lý điều dưỡng Khóa 8 (24-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Quản lý điều dưỡng” Khóa 8 (Mã khóa học: DDH20123008) như sau:

Tuyển sinh lớp Phương pháp nhuộm soi trong xét nghiệm mẫu bệnh phẩm vi sinh - ký sinh trùng năm 2023 (17-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phương pháp nhuộm soi trong xét nghiệm mẫu bệnh phẩm vi sinh - ký sinh trùng” năm 2023 (Mã khóa học: KTY320), cụ thể như sau:

Tuyển sinh lớp Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học năm 2023 (17-08-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kiểm soát chất lượng xét nghiệm y học” năm 2023 (Mã khóa học: KTY321), cụ thể như sau: