Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 11 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 11 (Mã khóa học: SAN20319011), như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo Kỹ thuật viên tại Khoa Kỹ thuật y học năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với khoa Kỹ thuật y học của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp Kỹ thuật viên năm 2019 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp đào tạo Kỹ thuật viên tại Bộ môn giải phẫu bệnh năm 2019. (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giải phẫu bệnh của Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Giải phẫu bệnh – Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp về chuyên ngành Giải phẫu bệnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa” năm 2019 (Mã khóa học: MAT20619) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản Năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” (mã khóa học NGO202).

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Ngoại tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” (mã khóa học NGO203).

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình khóa 13 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y học gia đình thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 13 (Mã khóa học: YHG20119013), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Tiêm nội nhãn năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tiêm nội nhãn” (Mã khóa học: MAT20719), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khám nội soi Tiêu hóa năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 7 (Mã khóa học: NOI20119007), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng năm 2019 (20-12-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 10 (Mã khóa học: TMH20119010), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa