Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh trong YHCT” Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt cơ bản” Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não năm 2020 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp đào tạo “Kỹ thuật ghi điện não” năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền cơ bản Khóa 1 (04-03-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc da mặt bằng Y học cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2020 (03-03-2020)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh các khóa học năm 2020

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2020 (26-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh năm 2020 (26-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học thực hành chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật viên Y Pháp năm 2020 (25-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp "Kỹ thuật viên Y Pháp" năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (24-02-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: CDH50220002), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa