Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh các khóa ngắn hạn Thăm dò chức năng năm 2021 (21-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa ngắn hạn “Thăm dò chức năng” năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh khóa học Thần kinh cơ bản Khóa 2 (21-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội trực thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Thần kinh cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Thông báo tham dự hội thảo về Chẩn đoán hình ảnh thần kinh và gan mật (01-09-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Trung tâm Chẩn đoán hình ảnh và can thiệp điện quang - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Philips Việt Nam tổ chức hội thảo về “Chẩn đoán hình ảnh thần kinh và gan mật”.

Thông báo về việc tổ chức khoá học Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2 (24-08-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học đã có thông báo tuyển sinh số 276/TB – TTĐT ngày 22 tháng 6 năm 2021 về việc tổ chức lớp “Realtime - RT PCR trong xét nghiệm SARS - CoV2” năm 2021 (Mã khóa học: KTY306).

Thông báo tuyển sinh Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em năm 2021 (18-08-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Tập huấn y học về rối loạn phát triển lan tỏa (tự kỷ) ở trẻ em” năm 2021 (Mã khóa học: TTH303), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 (13-08-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp cùng Khoa Kỹ thuật y học - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức lớp Kỹ thuật xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS - CoV2 năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 8 (29-07-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 8 cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Các xét nghiệm test nhanh và ứng dụng trong thực hành vi sinh lâm sàng năm 2021 (29-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Các xét nghiệm test nhanh và ứng dụng trong thực hành vi sinh lâm sàng” năm 2021 (Mã khóa học: KTY309), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng test nhanh trong vi sinh lâm sàng năm 2021 (29-07-2021)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp Đảm bảo chất lượng test nhanh trong vi sinh lâm sàng năm 2021 (Mã khoá học: KTY308), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản năm 2021 - 2022 (27-07-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tiếp tục nhận hồ sơ và học phí lớp “Chẩn đoán hình ảnh cơ bản” năm 2021 - 2022, cụ thể như sau: