Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 11 (09-11-2020)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 11 (Mã khóa học: NGO20120011).

Thông báo tuyển sinh lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 23 (09-11-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 23 (Mã khóa học: CDH20121023) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học cơ bản Khóa 5 (17-10-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Tâm thần tổ chức tuyển sinh lớp “Tâm thần học cơ bản” khóa 5, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Xét nghiệm y học cơ bản Khóa 3 (05-10-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Xét nghiệm y học cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: KTY50121003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y học cổ truyền cơ bản Khóa 3 (05-10-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: YHC50120003), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục các lớp “Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng” năm 2020 bao gồm: Dị ứng học lâm sàng, Bệnh lý tự miễn, Xét nghiệm dị ứng – miễn dịch lâm sàng (05-10-2020)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các lớp “Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng” năm 2020 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ung thư cơ bản Khóa 2 (28-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tuyển sinh lớp “Ung thư cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn (5 ngày) năm 2020 (28-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn" (5 ngày) năm 2020, cụ thể như sau:

Thông báo Kế hoạch tổ chức xét hồ sơ, kiểm tra và công nhận về Phiên dịch năm 2020 (25-09-2020)

Thông báo mời tham dự khóa đào tạo trực tuyến Chẩn đoán hình ảnh khớp vai (15-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức khóa đào tạo trực tuyến “Chẩn đoán hình ảnh khớp vai”.