Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh Xét nghiệm y học cơ bản năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Xét nghiệm y học cơ bản năm 2024 (Mã khóa học: KTY501), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật viên xét nghiệm huyết học năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật viên xét nghiệm huyết học năm 2024 (Mã khóa học: KTY203), cụ thể như sau:

Kỹ thuật viên Hóa sinh - Vi ký sinh và đảm bảo chất lượng xét nghiệm (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật viên Hóa sinh - Vi ký sinh và đảm bảo chất lượng xét nghiệm (Mã khóa học: KTY202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh các khóa học Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh các khóa học về Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản năm 2024 (Mã khóa học: GPB204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Kỹ thuật hóa mô miễn dịch trong giải phẫu bệnh năm 2024 (Mã khóa học: GPB202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Dị ứng lâm sàng năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Dị ứng lâm sàng năm 2024 (Mã khóa học: DUM205), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Xét nghiệm dị ứng - miễn dịch lâm sàng cơ bản năm 2024 (Mã khóa học: DUM204), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Bệnh lý tự miễn năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Bệnh lý tự miễn năm 2024 (Mã khóa học: DUM202), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2024 (10-06-2024)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh Điện quang can thiệp dưới chụp mạch số hóa xóa nền năm 2024 (Mã khóa học: CDH210), cụ thể như sau: