Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về quản lý chất lượng xét nghiệm y học năm 2021 (20-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục các khóa học về quản lý chất lượng xét nghiệm y học năm 2021 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Y học cổ truyền cơ bản Khóa 4 (20-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 3 (Mã khóa học: YHC50121004), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản Khóa 2 (20-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TNH50121002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 (20-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Tai Mũi Họng - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Tai Mũi Họng cơ bản” khóa 3

Thông báo tuyển sinh khóa đào tạo Quản lý điều dưỡng Khóa 7 (20-01-2021)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp Quản lý điều dưỡng Khóa 7 như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 1 (15-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm” khóa 1 (Mã khóa học: CDH20821001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm năm 2021 (14-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Hướng dẫn thực hành chọc hút kim nhỏ và sinh thiết các tạng nông dưới hướng dẫn của siêu âm” năm 2021 (Mã khóa học: CDH305) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật khúc xạ Khóa 2 (13-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Phẫu thuật khúc xạ” Khóa 2 (Mã khóa học: MAT20821002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Dược lý cơ bản Khóa 2 (06-01-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Dược lý cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: DLY50120002), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật Phaco Khóa 10 (30-12-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Phẫu thuật Phaco” khóa 10 (Mã khóa học: MAT20221010), cụ thể như sau: