Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Nội soi tiêu hóa nâng cao (6 tháng) năm 2021 (14-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội – Trường Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Nội soi tiêu hóa nâng cao” (6 tháng) năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo thi Phiên dịch Đợt 1 năm 2021 (06-04-2021)

Hướng dẫn tuyển sinh Thạc sĩ dịch tễ học chương trình tiếng anh năm 2021 (05-04-2021)

Triển khai Thông báo tuyển sinh sau đại học (SĐH) năm 2021, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo hướng dẫn về tuyển sinh trình độ thạc sĩ chuyên ngành Dịch tễ học chương trình tiếng Anh năm 2021, cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Tâm thần học cơ bản năm 2021 (01-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Tâm thần học cơ bản” năm 2021, (Mã khóa học: TTH501) cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Sư phạm y học cơ bản khóa 16 (29-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Sư phạm y học cơ bản” khóa 16 (Mã khóa học: PPG20321016) như sau

Thông báo tuyển sinh lớp Nghiệp vụ sư phạm khóa 9 (29-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 9 (Mã khóa học: PPG20121009), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong gây mê hồi sức năm 2021 (16-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Kiểm soát nhiễm khuẩn cơ bản trong gây mê hồi sức ” năm 2021 (Mã khóa học: DDH303) cụ thể như sau:

Chương trình thạc sĩ Nhãn khoa quốc tế cấp Song bằng hợp tác giữa Đại học Sydney và Trường Đại học Y Hà Nội (16-03-2021)

Thông báo tuyển sinh lớp Phương pháp dạy - học lâm sàng khóa 1 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phương pháp dạy - học lâm sàng” khóa 1 (Mã khóa học: PPG20421001) như sau:

Thông báo tuyển sinh lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 4 (12-03-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tuyển sinh lớp “Ngoại khoa cơ bản” khóa 4 (Mã khóa học: NGO50121004), cụ thể như sau: