Tuyển sinh

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 9 (26-05-2020)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 9 (Mã khóa học: NGO20120009).

Thông báo tuyển sinh lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng Khóa 9 (26-05-2020)

Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 9 (Mã khóa học: NGO20120009).

Thông báo tuyển sinh lớp Dược lý cơ bản Khóa 1 (25-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Dược lý cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: DLY50120001), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản năm 2020 (21-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật nội soi khớp cơ bản” (mã khóa học NGO202).

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản năm 2020 (21-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Ngoại - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh liên tục lớp chuyển giao kỹ thuật “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” (mã khóa học NGO203).

Thông báo tuyển sinh lớp Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình Khóa 14 (21-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình” khóa 14 (Mã khóa học: YHG20120014), như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa năm 2020 (21-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Phẫu thuật nội soi cơ bản trong phụ khoa” năm 2020 (Mã khóa học: SAN207) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung năm 2020 (21-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tuyển sinh liên tục lớp “Vô sinh – Điều trị vô sinh bằng kỹ thuật bơm tinh trùng vào buồng tử cung” năm 2020 (Mã khóa học: SAN204) như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản (15-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản” năm 2020 (Mã khóa học: NOI203), cụ thể như sau:

Thông báo tuyển sinh liên tục lớp Điều dưỡng nội soi mật tụy ngược dòng năm 2020 (15-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Đại học Y Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh lớp “Điều dưỡng nội soi mật tụy ngược dòng” năm 2020 (Mã khóa học: NOI205), cụ thể như sau:

Lịch khai giảng các khóa