Thông tin đào tạo

Bế giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 7 (08-03-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ Mắt tổ chức bế giảng lớp đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 7 (mã khóa học MAT20117007)

Lễ Khai giảng lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình" Khóa 9 (06-03-2018)

Ngày 01/03/2018, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) -Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Y học gia đình của Trường tổ chức lễ Khai giảng lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình" Khóa 9.

Khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho bác sỹ)” khóa 11 và khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 11 (27-02-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Y học hạt nhân tổ chức khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho bác sỹ)” khóa 11 (Mã khóa học: YHH10118011) và khóa học “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân (dành cho Kỹ sư, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)” khóa 11 (Mã khóa học: YHH10218011), cụ thể như sau

Khai giảng khóa đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (21-02-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Phẫu thuật nội soi ổ bụng” khóa 7 (Mã khóa học: NGO20117007) như sau

Khai giảng khóa đào tạo “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình" Khóa 9 (21-02-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình” khóa 9 (Mã khóa học: YHG20117009), như sau

Lễ Khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" khóa 3 và lớp “Kỹ thuật ghi điện não” khóa 6 (01-02-2018)

Ngày 24/01/2018, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Thần kinh của Trường tổ chức lễ Khai giảng lớp “Điện não đồ lâm sàng" khóa 3 và lớp “Kỹ thuật ghi điện não" khóa 6 tại Hội trường văn phòng bộ môn Thần kinh, nhà T – Bệnh viện Bạch Mai.

Khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 3 và lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6 (17-01-2018)

Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Điện não đồ lâm sàng” khóa 3 và lớp "Kỹ thuật ghi điện não" Khóa 6 như sau

Lễ Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ" khóa 4 (02-01-2018)

Ngày 27/12/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Phẫu thuật tạo hình của Trường tổ chức lễ Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ" khóa 4.

Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 7 (02-01-2018)

Ngày 26/12/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 7 tại phòng 103 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội.

Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ" Khóa 4 (22-12-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ” khóa 4 (Mã khóa học: PTH10117004), cụ thể như sau