Thông tin đào tạo

Lễ Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ" khóa 4 (02-01-2018)

Ngày 27/12/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Phẫu thuật tạo hình của Trường tổ chức lễ Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ" khóa 4.

Lễ khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 7 (02-01-2018)

Ngày 26/12/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Kỹ thuật Y học - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp đào tạo “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành Xét nghiệm” khóa 7 tại phòng 103 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội.

Khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ" Khóa 4 (22-12-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ” khóa 4 (Mã khóa học: PTH10117004), cụ thể như sau

Khai giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 8 (21-12-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 8 (mã khóa học MAT20117008), như sau:

Khai giảng lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 4 (21-12-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 4 (mã khóa học: NOI20117004) như sau

Khai giảng lớp "Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 7 (20-12-2017)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 7 (mã khóa học: TMH20117007) như sau

Lễ khai giảng lớp “Siêu âm chuyên ngành Sản phụ khoa” khóa 8 (19-12-2017)

Ngày 15/12/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Phụ sản, Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Siêu âm chuyên ngành Sản phụ khoa” khóa 8 tại phòng 103 Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội.

Lễ khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 35 (15-12-2017)

Lễ khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Hóa sinh” khóa 20 (15-12-2017)

Ngày 11/12/2017, Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Hóa sinh tổ chức khai giảng khóa đào tạo “Định hướng chuyên khoa Hóa sinh” khóa 20 tại phòng 210 Bộ môn Hóa sinh, trường đại học Y Hà Nội.

Lễ bế giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ" khóa 3 (13-12-2017)

Ngày 08/12/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội và Bộ môn Phẫu thuật tạo hình của Trường tổ chức lễ bế giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ" khóa 3.