Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm" Khóa 8 (17-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm” khóa 8 (Mã khóa học: KTY10118008), cụ thể như sau:

Hội thảo "Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm” (09-07-2018)

Từ ngày 29/06 đến ngày 01/7/2018, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội tổ chức Hội thảo "Chẩn đoán hình ảnh cơ xương khớp và mô mềm” tại Trường Đại học Y Hà Nội.

Khai giảng khóa đào tạo "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 9 và bế giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 8 (03-07-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khai giảng khóa học “Khúc xạ - Mài lắp kính” khóa 9 và bế giảng lớp "Khúc xạ - Mài lắp kính" Khóa 8, như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng khóa "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 4 (02-07-2018)

Lễ khai giảng lớp "Điện não đồ lâm sàng" Khóa 4 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 08/2018. Trung tâm vẫn tiếp tục nhận hồ sơ, các thông tin trên fanpage và website, đồng thời thông báo sẽ được gửi đến học viên đã nộp hồ sơ qua email.

Khai giảng khóa đào tạo "Tâm thần nhi" Khóa 3 (02-07-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho bác sĩ - mã khóa học: TTH20218003) và “Tâm thần nhi” khóa 3 (dành cho y sĩ và cử nhân - mã khóa học: TTH20718003), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn" Khóa 1 (25-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Kỹ thuật y học tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn” khóa 1 (Mã khóa học: KTY10218001) cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa" Khóa 7 (20-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phụ sản tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 7 ((Mã khóa học: SAN10118007), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Vi sinh" Khóa 36 (12-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Vi sinh thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Vi sinh” khóa 36 (Mã khóa học: VSI10118036), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Khám nội soi tiêu hóa" Khóa 5 (11-06-2018)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp "Khám nội soi tiêu hóa" Khóa 5 (Mã khóa học: NOI20118005) như sau:

Khai giảng khóa đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 12 và lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 6 (07-06-2018)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Phục hồi chức năng tổ chức tuyển sinh lớp "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 12 và lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 6 (Mã khóa học: PHC20118006) cụ thể như sau: