Thông tin đào tạo

Khai giảng lớp đào tạo "Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 4 (17-11-2017)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 4 (Mã khóa học: PPG20117004), cụ thể như sau

Khai giảng lớp đào tạo "Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 14 (13-11-2017)

Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - Trường Đại học Y Hà Nội, Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 14 (Mã khóa học: CDH20117014) như sau

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Mắt" Khóa 20 (09-11-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Mắt” khóa 20 (Mã khóa học: MAT10117020), cụ thể như sau:

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu" Khóa 15 (26-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 15 (Mã khóa học: HSC10117015), cụ thể như sau

Bế giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Da liễu" Khóa 31 (26-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo bế giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Da liễu” khóa 31

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Ngoại" Khóa 20. (24-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Ngoại” khóa 20

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Thần Kinh" Khóa 15 (18-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Thần Kinh" Khóa 15.

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" Khóa 10 (18-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Y học hạt nhân" khóa 10 năm 2017

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Tâm thần" Khóa 7 (18-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Tâm thần” Khóa 7

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa" Khóa 6 (17-10-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Sản phụ khoa” khóa 6 (Mã khóa học: SAN10117006), cụ thể như sau