Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 18 (06-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp "Khúc xạ mài lắp kính" Khóa 18, như sau:

Lễ khai giảng khóa học Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường typ2 - khóa 1. (10-11-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 21 (04-11-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa" khóa 21, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 3 (02-11-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa học Nhi khoa cơ bản Khóa 3 (27-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Nhi khoa cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

Thông báo về việc phát chứng chỉ, chứng nhận tại Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (27-10-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo

Khai giảng khóa học Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 (22-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai mũi họng cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 3 (15-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Xét nghiệm Y học cơ bản Khóa 4 (11-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Xét nghiệm Y học cơ bản Khóa 4, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 3 (11-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau: