Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4 (15-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng khóa học Kỹ thuật Giải phẫu bệnh cơ bản Khóa 4

Khai giảng khóa đào tạo Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 16 và lớp Điện tâm đồ cơ bản Khóa 8 (14-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 16 và lớp Điện tâm đồ cơ bản Khóa 8 như sau:

Khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 8 (09-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 8 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 8 (03-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt tổ chức khóa học “Phẫu thuật Phaco” khoá 8

Khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa khóa 14 (02-10-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa” khóa 14 như sau:

Khai giảng lớp Đọc phim Cộng hưởng từ khóa 2 năm 2019 (20-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo khai giảng lớp Đọc phim Cộng hưởng từ khóa 2 năm 2019

Khai giảng lớp Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 12 (10-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 12

Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi Tai Mũi Họng khóa 12 (10-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Khoa Tai Mũi Họng – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi Tai Mũi Họng” khóa 12, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Khám NS tiêu hóa K9, Khám NS tiêu hóa nâng cao K1 (04-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 9 và "Khám nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 1, cụ thể như sau:

Khai giảng các lớp “Thăm dò chức năng” (29-08-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học - Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng các lớp “Thăm dò chức năng” với nội dung cụ thể như sau: