Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật viên Giải phẫu bệnh (Khoa KTYH) khóa 14 (27-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật viên Giải phẫu bệnh (Khoa KTYH) khóa 14 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (18-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khải giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 (11-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 1 như sau:

Khai giảng lớp Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền Khóa 1 (01-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội thông báo khai giảng lớp “Kỹ thuật cấy chỉ cơ bản điều trị bệnh trong Y học cổ truyền” Khóa 1, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền Khóa 1 (01-05-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội phối hợp với Khoa Y học cổ truyền - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nhận biết và sử dụng các vị thuốc cổ truyền” Khóa 1 như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 (29-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lùi lịch khai giảng khóa đào tạo Ngoại khoa cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y học gia đình Khóa 13 (28-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Y học gia đình” khóa 13 (Mã khóa học: YHG20120013), như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản Khóa 1 (28-04-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: SAN50120001), cụ thể như sau:

CẬP NHẬT CHẨN ĐOÁN, XỬ TRÍ COVID-19 (26-04-2020)

Lịch khai giảng các khóa