Thông tin đào tạo

Thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp K27 (11-01-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 27 như sau:

Thông báo khai giảng lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 13 (13-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp An toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp II Khóa 13

Thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 19 (13-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Khám nội soi Tai Mũi Họng Khóa 19 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 14 (12-12-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 14 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 (09-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật Phaco K12 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản K5 (01-11-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản K5 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Gây mê hồi sức cơ bản Khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 4 (25-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 5 như sau: