Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Sư phạm y học Khóa 2 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Sư phạm y học Khóa 2

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng Khóa 7 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Kỹ thuật viên Phục hồi chức năng” khóa 7 cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Nghiệp vụ sư phạm Khóa 8 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm” khóa 8 (Mã khóa học: PPG20120008), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 18 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 18 cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khóa 2 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: SAN50120002), cụ thể như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 18 (20-08-2020)

Thông báo lùi lịch khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Khoa Chẩn đoán hình ảnh (20-08-2020)

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp Nội khoa cơ bản Khóa 1 (19-08-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Vi phẫu nhãn khoa cơ bản Khóa 3 (13-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Vi phẫu nhãn khoa cơ bản” Khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Dược lý cơ bản Khóa 1 (12-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Dược lý cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: DLY50120001), cụ thể như sau: