Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 (15-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Tai mũi họng cơ bản Khóa 3 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 16 (14-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Khám nội soi Tai mũi họng Khóa 16 như sau:

Khai giảng các khóa ngắn hạn Chẩn đoán hình ảnh: Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 7, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 5, Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 2 (14-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 7, Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát Khóa 5, Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Dược lý cơ bản Khóa 2 (08-04-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Dược lý cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Điện não đồ lâm sàng Khóa 6 như sau:

Tra cứu thông tin cấp chứng chỉ, chứng nhận (07-04-2021)

Khai giảng Lớp Kỹ thuật ghi điện não đồ khóa 11 (Bộ môn Thần kinh) (07-04-2021)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não đồ Khóa 11 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Điều dưỡng nội soi tiêu hóa cơ bản khóa 3 (31-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Nội soi tiêu hóa khóa 13 và Nội soi tiêu hóa nâng cao khóa 6 (25-03-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật Phaco Khóa 10 (25-03-2021)