Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 22 (21-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp đào tạo “Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp” khóa 22

Khai giảng khóa đào tạo Tai mũi họng cơ bản Khóa 2 (18-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức tuyển sinh lớp “Tai Mũi Họng cơ bản” khóa 2 như sau:

Khai giảng lớp Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 2 (17-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức khai giảng lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Phục hồi chức năng cơ bản Khóa 2 (17-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội tổ chức khai giảng lớp “Phục hồi chức năng cơ bản” khóa 2, cụ thể như sau:

Khai giảng các khóa học ngắn hạn Khoa Chẩn đoán hình ảnh (10-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng thông báo lịch khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn Khoa Chẩn đoán hình ảnh như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 2 (10-09-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Nội khoa cơ bản Khóa 1 (09-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Nội khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NOI50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản Khóa 1 (07-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: TNH50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa học Y học cổ truyền Khóa 2 (03-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: YHC50120002), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sư phạm y học Khóa 2 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Sư phạm y học Khóa 2