Thông tin đào tạo

Thông báo khai giảng lớp Nhãn khoa cơ bản khóa 4 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Nhãn khoa cơ bản khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 6 (05-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 6 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản khóa 3 (04-10-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản khóa 3 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Phục hồi chức năng cơ bản khóa 4 (21-09-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính tổng quát khóa 9 như sau:

Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2022. (30-08-2022)

Thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp (29-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 26 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 13 (29-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh trong nhãn khoa Khóa 13 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Tai Mũi Họng cơ bản khóa 4 (23-08-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai Mũi Họng cơ bản khóa 4 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát khóa 11 (20-07-2022)

Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 3 (Trung tâm CĐHA CTĐQ) (04-07-2022)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản khóa 3 (Trung tâm CĐHA CTĐQ) như sau: