Thông tin đào tạo

Lịch kiểm tra đầu vào lớp Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Khóa 1 (09-10-2019)

Trung tâm đào tạo thông báo lịch kiểm tra đầu vào lớp Phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ Khóa 1

Khai giảng lớp Đọc phim Cộng hưởng từ khóa 2 năm 2019 (20-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thông báo khai giảng lớp Đọc phim Cộng hưởng từ khóa 2 năm 2019

Khai giảng lớp Khám NS tiêu hóa K9, Khám NS tiêu hóa nâng cao K1 (04-09-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Trung tâm Nội soi – Bệnh viện Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khám nội soi tiêu hóa” khóa 9 và "Khám nội soi tiêu hóa nâng cao" Khóa 1, cụ thể như sau:

Khai giảng các lớp “Thăm dò chức năng” (29-08-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội phối hợp với Bộ môn Bộ môn Sinh lý học - Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng các lớp “Thăm dò chức năng” với nội dung cụ thể như sau:

Khai giảng lớp Xét nghiệm Tinh dịch đồ khóa 1 năm 2019 (21-08-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Y sinh học di truyền - Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Xét nghiệm Tinh dịch đồ khóa 1 năm 2019 như sau:

Khai giảng lớp Khử khuẩn -Tiệt khuẩn dụng cụ trong cơ sở y tế K1 (24-07-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Khử khuẩn - tiệt khuẩn dụng cụ trong cơ sở y tế” khóa 1:

Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa Khóa 6 (17-07-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội thuộc Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Mắt của Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh nhãn khoa Khóa 6:

Khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát Khóa 3 (15-07-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ tổng quát Khóa 3 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu Khóa 18 (01-06-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với bộ môn Hồi sức cấp cứu tổ chức khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Hồi sức cấp cứu” khóa 18 (Mã khóa học: HSC10119018) cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8 (15-05-2019)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Thần kinh - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Kỹ thuật ghi điện não Khóa 8 như sau:

Lịch khai giảng các khóa