Biểu mẫu Tuyển sinh

19/08/2016

A. Biểu mẫu Tuyển sinh

1. Đơn đăng ký học

B. Hồ sơ đăng ký khóa học bao gồm:

  • 01 đơn xin học (theo mẫu của Trung tâm).
  • 01 bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học.
  • Sơ yếu lí lịch có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác (có thời hạn trong vòng 6 tháng).
  • 01 bản sao giấy khai sinh (có chứng thực)
  • Giấy giới thiệu hoặc Quyết định của cơ quan cử đi học (bắt buộc đối với các học viên đang công tác tại các cơ sở y tế công lập hoặc tư nhân)
  • 02 ảnh 2x3 làm thẻ học viên (ghi rõ họ tên, ngày sinh, khóa học phía sau ảnh).
  • Giấy tờ khác (Theo yêu cầu riêng của từng khóa học).