Thông tin đào tạo

[CẬP NHẬT] Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 3 (16-10-2020)

Khai giảng lớp Khóa Cấp cứu - Hồi sức - Chống độc cơ bản Khóa 2 (16-10-2020)

Khai giảng khóa học Da liễu cơ bản khóa 1 (15-10-2020)

Khai giảng Khóa học Gây mê hồi sức cơ bản khóa 2 (13-10-2020)

[CẬP NHẬT] Khai giảng khóa học Nhãn khoa cơ bản khóa 2 (08-10-2020)

[Thay đổi địa điểm] Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khóa 2 (28-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 2, cụ thể như sau:

Khoá đào tạo trực tuyến chẩn đoán hình ảnh khớp vai (27-09-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (Hạng II) Khóa 1 (24-09-2020)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng theo lịch sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y học hạt nhân cơ bản Khóa 1 (23-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học hạt nhân cơ bản" Khóa 1, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y sinh học - Di truyền cơ bản Khóa 1 (23-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y Sinh học - Di truyền cơ bản” khóa 1, cụ thể như sau: