Thông tin đào tạo

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 24 (14-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 24, như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 24 (14-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Siêu âm tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 24, như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản Khóa 12 (13-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản Khóa 12 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản Khóa 12 (13-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Phẫu thuật nội soi ổ bụng cơ bản Khóa 12 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Da liễu cơ bản Khóa 2 (07-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Da liễu cơ bản Khóa 2 như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Khúc xạ - Mài lắp kính Khóa 18 (06-12-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp "Khúc xạ mài lắp kính" Khóa 18, như sau:

Lễ khai giảng khóa học Cập nhật chẩn đoán, điều trị đái tháo đường typ2 - khóa 1. (10-11-2021)

Khai giảng khóa đào tạo Siêu âm trong sản phụ khoa Khóa 21 (04-11-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Siêu âm trong sản phụ khoa" khóa 21, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản Khóa 3 (02-11-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội -Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ cơ bản” khóa 3, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa học Nhi khoa cơ bản Khóa 3 (27-10-2021)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Nhi khoa cơ bản Khóa 3, cụ thể như sau: