Thông tin đào tạo

Thông báo khai giảng lớp phân tích điện tâm đồ cơ bản khoá 1 (11-08-2023)

Thông báo khai giảng lớp Y học hạt nhân cơ bản Khóa 3 (24-05-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Y học hạt nhân cơ bản Khóa 3 như sau:

Khai giảng lớp Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 8 (28-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Can thiệp dưới hướng dẫn siêu âm Khóa 8

Khai giảng lớp Siêu âm tổng quát Chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 28 (28-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Siêu âm tổng quát Chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 28

Khai giảng lớp Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 4 (25-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Chẩn đoán hình ảnh cơ bản Khóa 4

Thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 7 (20-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ngoại khoa cơ bản khóa 7 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 5 (17-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Ung thư cơ bản Khóa 5 như sau:

Thông báo khai giảng lớp Tai Mũi Họng Khóa 5 (17-04-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp Tai Mũi Họng Khóa 5 như sau:

Thông tin khóa học (27-03-2023)

Thông tin khóa học

Khai giảng lớp Cộng hường từ và Cắt lớp vi tính tổng quát (07-03-2023)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo tổ chức khai giảng lớp đào tạo Cộng hưởng từ tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 8 và Cắt lớp vi tính tổng quát chẩn đoán các bệnh lý thường gặp Khóa 15