Thông tin đào tạo

Khai giảng lớp đào tạo "Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 4 (17-11-2017)

Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 4 (Mã khóa học: PPG20117004), cụ thể như sau

Lễ khai giảng lớp Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh khóa 24 (15-09-2017)

Ngày 14 tháng 9 năm 2017, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh – Trường Đại học Y Hà Nội kết hợp với Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp "Định hướng chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh" khóa 25.

Khai giảng khoá đào tạo "Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng" Khóa 11 (11-09-2017)

Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng lớp “Định hướng chuyên khoa Phục hồi chức năng ” khóa 11 (Mã khóa học: PHC10117011) như sau:

Ngày hội việc làm Y Hà Nội - 2017 (20-08-2017)

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2017

Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 (17-08-2017)

Ngày 15/08/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bộ môn Giáo dục y học và Kỹ năng tiền lâm sàng và Phòng Tổ chức cán bộ - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 cho các giảng viên của nhà Trường và giảng viên trong khối ngành Khoa học sức khỏe.

Thư mời tham dự “Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2017”. (14-08-2017)

Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội- Trường Đại học Y Hà Nội trân trọng kính mời các Anh/Chị học viên của Trung tâm tham dự “Ngày hội việc làm Y Hà Nội 2017”.

Khai giảng lớp "Nghiệp vụ sư phạm" Khóa 3 (10-08-2017)

Theo Thông báo số 168/TB-ĐHYHN ngày 09/02/2017 của Hiệu trưởng Đại học Y Hà Nội về việc tuyển sinh các lớp nghiệp vụ sư phạm năm 2017, lớp “Nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học” khóa 3 (Mã khóa học: PPG20117003). Trung tâm Đào tạo dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội thông báo lễ khai giảng lớp "Nghiệp vụ sư phạm khóa 3" như sau:

Lễ bế giảng lớp “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” Khóa 1. (02-08-2017)

Ngày 30/07/2017, Bộ môn Ngoại và Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức lễ bế giảng lớp “Phẫu thuật thay khớp háng và khớp gối cơ bản” Khóa 1.

Hội thảo “Định hướng phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội”. (26-07-2017)

Ngày 15&16 tháng 07 năm 2017, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức Hội thảo “Định hướng phát triển đào tạo theo nhu cầu xã hội”.

Lễ khai giảng khóa "Quản lý bệnh viện" tại Bệnh viện đa khoa Vĩnh Bảo, Hải Phòng. (07-06-2017)

Sáng ngày 03/06/2017, Trung tâm Đào tạo Dịch vụ theo nhu cầu xã hội (HPEC) - Trường Đại học Y Hà Nội phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng tổ chức khai giảng khóa học "Quản lý bệnh viện" cho các cán bộ chủ chốt của bệnh viện bằng phương pháp giảng dạy trực tuyến qua cầu truyền hình.

Lịch khai giảng các khóa