Thông tin đào tạo

Khai giảng Khóa học Gây mê hồi sức cơ bản khóa 2 (13-10-2020)

[Thay đổi địa điểm] Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khóa 2 (28-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp Sản phụ khoa cơ bản Khóa 2, cụ thể như sau:

Khoá đào tạo trực tuyến chẩn đoán hình ảnh khớp vai (27-09-2020)

Khai giảng khóa đào tạo Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Bác sĩ chính (Hạng II) Khóa 1 (24-09-2020)

Trung tâm đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội thông báo khai giảng theo lịch sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y học hạt nhân cơ bản Khóa 1 (23-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học hạt nhân cơ bản" Khóa 1, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Y sinh học - Di truyền cơ bản Khóa 1 (23-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y Sinh học - Di truyền cơ bản” khóa 1, cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Nội khoa cơ bản Khóa 1 (09-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Nội khoa cơ bản” khóa 1 (Mã khóa học: NOI50120001), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa học Y học cổ truyền Khóa 2 (03-09-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Y học cổ truyền cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: YHC50120002), cụ thể như sau:

Khai giảng khóa đào tạo Sản phụ khoa cơ bản khóa 2 (26-08-2020)

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội - Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức khai giảng lớp “Sản phụ khoa cơ bản” khóa 2 (Mã khóa học: SAN50120002), cụ thể như sau:

Thông báo lùi lịch khai giảng lớp Khóa học cơ bản về điện cơ Khóa 18 (20-08-2020)